Soltan
          Soltanli

 
     
 
"Ağaca qonmuş qanadlı at". Kətan, yağlı boya. 45x35 sm. 2019.
 
© Soltan Soltanli (2017)