Soltan
          Soltanli

 
 
"The world's fate". Oil on canvas. 70x50 cm. 2018.
 
 

"Dünyanın taleyi". Kətan, yağlı boya. 70x50 sm. 2018.

 
© Soltan Soltanli (2017)