Soltan
          Soltanli

 
 
"Şarla əylənən kişi". Kətan, yağlı boya. 110x90 sm
 
     
© Soltan Soltanli (2017)