Soltan
          Soltanli

 
 
“The woman catching the butterfly”. Oil on canvas. 100x69 cm. 2018.
 
 

"Kəpənək tutan qadın". Kətan, yağlı boya. 100x69 sm. 2018.

 
© Soltan Soltanli (2017)