Soltan
          Soltanli

     
 
“Mud-huts and skyscrapers”. Oil on canvas. 60x60 cm. 2016.
 
 
”Qazmalar və göydələnlər”. Kətan, yağlı boya. 60x60 sm. 2016.
 
© Soltan Soltanli (2017)