Soltan
          Soltanli

 
 

”Cəftəli kişi”. Kətan, yağlı boya. 50x40 sm. 2018.
“A man with bolts”. Oil on canvas. 50x40 cm. 2018.

 
© Soltan Soltanli (2017)