Soltan
          Soltanli

 
 
"Suya enmiş buludlar". Kətan, yağlı boya. 100x100 sm. 2020.
 
     
© Soltan Soltanli (2017)