Soltan
          Soltanli

 
 
"Asılmış qadın". Kətan, yağlı boya. 130x80 sm. 2020.
 
     
© Soltan Soltanli (2017)