Soltan
          Soltanli

 
     
 
"Qoyun sevgisi". Kətan, yağlı boya. 100x70 sm. 2019.
 
© Soltan Soltanli (2017)