Soltan
          Soltanli

 
 
"Cəzalanmış at". Kətan, yağlı boya. 85x78 sm. 2019
 
     
© Soltan Soltanli (2017)