Soltan
          Soltanli

     
 
“The women having bath under the clouds”. Oil on canvas. 130x90 cm. 2017.
 
 
"Bulud altında çimən qadınlar". Kətan, yağlı boya. 130x90 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)