Soltan
          Soltanli

     
 
“The horse bound up to the shade”. Oil on canvas. 65x54 cm. 2017.
 
 
"Kölgəyə bağlanmlş at". Kətan, yağlı boya. 65x54 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)