Soltan
          Soltanli

 
"Qarşılıqlı asılılıq". Kətan, yağlı boya. 100x80 sm. 2020.
 
     
© Soltan Soltanli (2017)