Soltan
          Soltanli

 
 
“The hope of the flowers”. Oil on canvas. 90x49 cm. 2017.
 
 
"Çiçəklərin ümidi". Kətan, yağlı boya. 90x49 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)