Soltan
          Soltanli

 
 
"Tarazlıq". Kətan, yağlı boya. 48x40 sm.
 
     
© Soltan Soltanli (2017)