Soltan
          Soltanli

 
 
"İtdən qorxan kişi". Kətan, yağlı boya. 110x90 sm.
 
     
© Soltan Soltanli (2017)