Soltan
          Soltanli

     
 
“The intertwined world”. Oil on canvas. 70x50 cm. 2016.
 
 
“İç-içə dünya” kətan, yağlı boya. 70x50 sm. 2016.
 
© Soltan Soltanli (2017)