Soltan
          Soltanli

     
 
“The stubborn crows”. Paper, ink, 35x25 cm. 2016.
 
 
"Tərs arğalar". Kağız, tuş. 35x25 sm. 2016.
 
© Soltan Soltanli (2017)