Soltan
          Soltanli

     
 
 
 
"Sərxoş at və atlı". Kağız, tuş. 29x21 sm. 2019.
 
© Soltan Soltanli (2017)