Soltan
       Soltanli

     
 
“Overturn against himself”. Paper, ink. 35x25 cm. 2016.
 
 
"Özünə qarşı çevrilmə". Kağız, tuş. 35x25 sm. 2016.
 
© Soltan Soltanli (2017)