Soltan
          Soltanli

 
 
"Qadın bülbül ilə". Kağız, tuş. 29x21 sm. 2019
 
     
© Soltan Soltanli (2017)