Soltan
          Soltanli

 
 
"Əhliləçdirmə". Kağız, sulu boya. 29x21 sm. 2019.
 
     
© Soltan Soltanli (2017)