Soltan
          Soltanli

 
 
"Təbəqələr". Kağız, tuş, sulu boya. 29x21 sm. 2018.
 
     
© Soltan Soltanli (2017)