Soltan
       Soltanli

 
 
"Sərxoş atlı və at". Kağız, sulu boya. 29x21 sm. 2019.
 
     
© Soltan Soltanli (2017)