Soltan
          Soltanli

 
     
 
"Sərxoş at və atlı" Kağız, tuş. 25x21 sm.
 
© Soltan Soltanli (2017)