Soltan
       Soltanli

     
 
“Looking for the future in the darkness”. Paper, ink, 35x25 cm. 2016.
 
 
"Qaranlıqda gələcək axtarışı". Kağız, tuş. 35x25 sm. 2016.
 
© Soltan Soltanli (2017)