Soltan
          Soltanli

 
 
"Layers". Oil on canvas. 70x53 cm. 2018.
 
 

"Təbəqələr". Kətan, yağlı boya. 70x53 sm. 2018

 
© Soltan Soltanli (2017)