Soltan
          Soltanli

 
     
 
"Buludların rəqsi". Kətan, yağlı boya. 45x40 sm. 2019.
 
© Soltan Soltanli (2017)