Soltan
          Soltanli

     
 
“To the animal bazaar”, Oil on canvas. 70x50 cm. 2016. (primitive work)
 
 
”Heyvan bazarına”. Kətan, yağlı boya. 70x50 sm. 2016. (primitiv əsər)
 
© Soltan Soltanli (2017)