Soltan
          Soltanli

     
 
“Parting: soul and body”. Oil on canvas. 100x63 cm. 2017.
 
 
"Ayrılma: ruh və bədən". Kətan, yağlı boya. 100x63 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)