Soltan
          Soltanli

     
 
“The well-bred horse”. Oil on canvas. 60x50 sm. 2016.
 
 
”Tərbiyəli at”. Kətan, yağlı boya. 50x60 sm. 2016.
 
© Soltan Soltanli (2017)