Soltan
          Soltanli

 
 
“The city of the future”. Oil on canvas. 110x100 cm. 2017.
 
 
"Gələcəyin şəhəri". Kətan, yağlı boya. 110x100 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)