Soltan
          Soltanli

     
 
“Towards the justice”. Oil on canvas. 100x60 cm. 2017.
 
 
"Həqiqətə doğru". Kətan, yağlı boya. 100x60 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)