Soltan
          Soltanli

 
 
"Eşq". Kətan, yağlı boya. 100x76 sm. 2022.
 
     
© Soltan Soltanli (2017)