Soltan
          Soltanli

 
 
"Xoruz". Kətan, yağlı boya. 51x40 sm. 2022.
 
     
© Soltan Soltanli (2017)