Soltan
          Soltanli

 
 
"Cəzalanmış at". Kətan, yağlı boya. 108x88 sm. 2022.
 
     
© Soltan Soltanli (2017)