Soltan
          Soltanli

     
 
“Haunting the cloud”. Oil on canvas. 50x25 cm. 2016.
 
 
“Buludun təqibində”. Kətan, yağlı boya. 50x25 sm. 2016.
 
© Soltan Soltanli (2017)