Soltan
          Soltanli

     
 
"Tea harvest in the apple orchard". Oil on canvas. 100x80 cm. 2017.
 
 
"Alma bağında çay yığımı". Kətan, yağlı boya. 100x80 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)