Soltan
          Soltanli

 
 
“A man with bolts”. Oil on canvas. 100x70 cm. 2019.
 
 
”Cəftəli kişi”. Kətan, yağlı boya. 100x70 sm. 2019.
 
© Soltan Soltanli (2017)