Soltan
          Soltanli

 
     
 
"Akrobatik uyuşma". Kətan, yağlı boya. 110x90 sm. 2019.
 
© Soltan Soltanli (2017)