Soltan
          Soltanli

 
 
"Walking". Oil on canvas. 120x63 cm. 2019.
 
 
"Gəzinti". Kətan, yağlı boya. 120x63 sm. 2019.
 
© Soltan Soltanli (2017)