Soltan
          Soltanli

 
     
 
"Yağış altında". Kətan, yağlı boya. 90x74 sm. 2019.
 
© Soltan Soltanli (2017)