Soltan
          Soltanli

 
     
 
"Ağac üzərnndə gölməçə bulud". Kətan, yağlı boya. 2019
 
© Soltan Soltanli (2017)