Soltan
          Soltanli

     
 
"Walking". Oil on canvas. 70x40 cm. 2017.
 
 
"Gəzinti". Kətan, yağlı boya. 70x40 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)