Soltan
          Soltanli

     
 
"The woman picking the flowers". Oil on canvas. 70x50 cm. 2017.
 
 
"Çiçəək toplayan qadın". Kətan, yağlı boya. 70x50 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)