Soltan
          Soltanli

     
 
"Human servitude". Oil on canvas. 100x100 cm. 2017.
 
 
"İnsan əsarəti". Kətan, yağlı boya. 100x100 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)