Soltan
          Soltanli

     
 
“ The threefold vice”. Oil on canvas. 70x50 cm. 2016.
 
 
”Üçqat məngənə”. Kətan, yağlı boya. 70x50 sm. 2016.
 
© Soltan Soltanli (2017)