Soltan
          Soltanli

     
 
“The incomplete world”. Oil on canvas. 70x50 cm. 2016.
 
 
“Yarımçıq dünya”. Kətan, yağlı boya. 70x50 sm. 2016.
 
© Soltan Soltanli (2017)