Soltan
          Soltanli

     
 
"Flowers" Oil on canvas.  78x73 sm. 2017.
 
 
"Güllər". Kətan, yağlı boya. 78x73 sm. 2017
 
© Soltan Soltanli (2017)