Soltan
          Soltanli

     
 
“In the shadow of the white cloud”, pasteboard, 70x50 cm. 2016.
 
 
"Ağ buludun kölgəsində" karton, yağlı boya. 70x50 sm. 2016.
 
© Soltan Soltanli (2017)