Soltan
          Soltanli

     
 
"Whose way is it: three blind men, three madmen". Oil on canvas. 100x80 cm. 2017.
 
 
"Yol kimindir: üç kor, üç dəli". Kətan, yağlı boya. 100x80 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)