Soltan
          Soltanli

     
 
“To love the servitude”. Oil on canvas. 75x54 cm. 2017.
 
 
"Əsarəti sevmək". Kətan, yağlı boya. 75x54 sm. 2017.
 
© Soltan Soltanli (2017)